Kinderyoga

Wat is kinderyoga?

Bij kinderyoga staat plezier voorop en niet de techniek en prestatie. In de vorm van een yoga avonturen passeren de yogahoudingen, ontspannende en meditatieve oefeningen en yogaleefregels de revue. Spelenderwijs leren kinderen van hun ervaring, worden zich bewust van hun lichaam en ontwikkelen nieuwe vaardigheden. Belangrijke vragen die tijdens de les aan de orde komen zijn: wat kan ik, wat wil ik, wat voel ik, waar liggen mijn grenzen en hoe kan ik mijn grenzen een beetje te verleggen? In een veilige omgeving beweegt elk kind binnen zijn of haar eigen mogelijkheden.

Door het beoefenen van kinderyoga, ontwikkelen kinderen hun innerlijke kracht en balans. Ze leren ontspannen, positief denken en zichzelf te zijn. Het helpt kinderen om hun lichaamshouding en ademhaling te verbeteren, het lichaam soepel en sterk te maken. Daarnaast vergroten ze hun sociale vaardigheden, bevorderen ze hun creativiteit. krijgen ze meer zelfvertrouwen en wordt het zelfbewustzijn verhoogd.

Kinderyoga heeft ook een positief effect voor kinderen die last hebben van concentratiestoornis, buik- en hoofdpijn, slaap-, coördinatie- en ademhalingsproblemen, slechte motoriek, nervositeit, angsten, overactief of naar binnen gekeerd gedrag. Kinderen kunnen yoga dus heel goed gebruiken in hun dagelijks leven waarin stress, prestatiedrang en teveel prikkels in toenemende mate aanwezig zijn.

Tijdens de lessen is er aandacht voor de yoga leefregels; ik geloof in mijn eigen kracht, ik weet wat ik wil, ik heb discipline, ik ben tevreden, ik ben zuiver, ik kan delen, ik beheers mezelf, ik steel niet, ik lieg niet, ik ben tegen geweld.

Niet alleen is kinderyoga goed voor kinderen, het is ook nog eens heel erg leuk om te doen.

We werken volgens de methode van Helen Purperhart. De opleiding van de Jip & Jan kinderacademie is de enige erkende opleiding in Nederland en wij kunnen daardoor op een veilige en verantwoorde manier les kunnen geven.

We geven verschillende soorten workshops:

 • Yoga met je baby, dreumes of peuter
 • Kinderyoga voor kinderen van 3 t/m 8 jaar
 • Ouder & kind yoga van 4 t/m 12 jaar
 • Ouder & Kind yoga van 12 t/m 17 jaar
 • Yoga voor jongeren van 12 t/m 17 jaar

Deze workshops worden bij ons in de studio gegeven, maar ook op scholen, kinderdagverblijven, buiten, bij jou thuis, tijdens (kinder)evenementen of op locatie. De geplande activiteiten staan onder op deze site Home - Agenda.

Informeer naar de mogelijkheden via info@happiness-yogalifestyle.com of via tel. 0512-776477.

Image

Yoga met je baby, dreumes of peuter

Deze workshop is gericht op kinderen van 3 maanden tot 4 jaar.

Kinderen hebben een natuurlijke behoefte aan bewegen, rust en regelmaat. Yoga met je kind is een ideale manier om tegemoet te komen aan deze behoefte. Yoga is de kunst van het ontspannen en ontdekken van je lijf en bewegingsmogelijkheden. Yoga met je kind is samen bewegen, ontdekken en ontspannen. Buiten dat he goed voor ouder en kind is, is het ook nog eens heel erg leuk om te doen!

Als een kind veel bewegingservaring opdoet wordt hij of zijn lichamelijk sterker. Het bewegen stimuleert de doorbloeding en dit geeft voeding aan de botten, spieren en organen. Het stimuleert ook het lichaamsbewustzijn en aanvoelen van grenzen. Yoga geeft voldoening, dit een natuurlijk gevolg van het lichamelijk gemak dat je tijdens- en na het oefenen ervaart.

De workshop is gericht op houdingen uit de traditionele yoga, gecombineerd met aanraakspelletjes en massage. Yoga met je kind is niet prestatiegericht en er wordt nooit haast bij gemaakt. Er wordt gekeken naar de individuele ontwikkeling van het kind, op een uitnodigende manier, zonder te forceren. Het kind wordt aangemoedigd om zelf stap-voor-stap zijn ontwikkeling aan te geen en/of moeilijkheden te overwinnen. Dat legt de basis voor een gezonde dosis zelfvertrouwen.

Ouder en kind hebben allebei profijt van de positieve uitwerking van yoga. Met de yogaspelletjes ben je vooral in nauw contact met je kind bezig. Je creëert een veilige omgeving en kiest oefeningen uit die aansluiten bij de ontwikkeling van je kind. Ontwikkelingsgericht spelen met je kind betekent vertrekken vanuit een basisvertrouwen. Wanneer het kind zich goed voelt dan begint het leren vanzelf. Respect voor de bewegingsontwikkeling betekent respect voor de eigenheid van het kind.

Kinderyoga voor kinderen van 3 t/m 8 jaar

Zie de algemene tekst hierboven.

Elke bijzondere les staat op zichzelf en heeft een speciaal thema, ervaring is natuurlijk niet nodig. 
Net zoals volwassenen ervaren ook kinderen de vele positieve effecten van yoga, die ze helpt dichtbij zichzelf te blijven in deze stressvolle tijd vol prikkels. Zowel op school als in vrije situaties wordt er veel van ze verwacht. Kinderen moeten presteren, totdat ze een kinderyoga les volgen want bij kinderyoga staat plezier voorop! 
Het is belangrijk dat kinderen al vroeg leren hoe ze rustig en ontspannen kunnen worden, dat ze contact hebben met hun lijf en niet alleen in hun hoofd zitten. Door een combinatie van spel, muziek, fantasie, dans, kindermassage, concentratie-, adem-, zintuig- en ontspanningsspelletjes en creatieve opdrachten wordt yoga een waar avontuur. Iedere les is opgebouwd binnen een thema. Het thema is aangepast aan de leeftijd en de belevingswereld van de groep.
Afhankelijk van de leeftijd van het kind, blijft de ouder ook in de zaal (en doet evt. gedeeltelijk mee) of kan de ruimte verlaten.

Ouder & kind yoga

Deze ouder en kind yoga workshop gaat over bewust samen zijn, ontspannen en plezier hebben. In de workshop leer je je te verbinden met je kind door yoga- en ontspanningsoefeningen, massage enz. Door samen Ouder & kind yoga te doen heb je gerichte aandacht voor elkaar. Je komt los van bepaalde patronen en gewoonten en op een ontspannen en speelse manier versterk je de emotionele en fysieke band. Je kind voelt zicht gezien en veilig en dat stimuleert de ontwikkeling en zelfvertrouwen.
Door aandachtig samen te zijn, laat je als ouder weten dat je geïnteresseerd bent in je kind en dat je wilt weten hoe hij/zij zich voelt. Dat schept vertrouwen.
Je werkt met kracht en souplesse en leert daarom op een speelse manier met grenzen omgaan, grenzen aangeven en grenzen respecteren. Ook als er meerdere broertjes en of zusjes in het gezin zijn is het voor het kind en voor de ouder fijn om één op één aandacht voor elkaar te hebben.
Een fantastische ervaring voor jullie samen!

Yoga voor jongeren

In de leeftijdsfase tussen 12 en 18 jaar gaan jongeren zichzelf verkennen en ontdekken en gaan op zoek naar een eigen identiteit. Ze willen zichzelf zijn en hun eigen leven en toekomst bepalen. Het is een tijd van conflicten met ouders, docenten en andere volwassenen over met name regels en eigen stijl wat betreft muziek en kleding. De relatie met ouders verandert geleidelijk in een meer gelijkwaardige relatie. Jongeren gaan zich richten op de buitenwereld en stappen vol zelfvertrouwen in het avontuur. Ze blijven steeds vaker van huis weg om de wereld te verkennen, vriendschappen en persoonlijke relaties te vormen en belangrijke keuzes te maken. Tijdens de puberteit zijn jongeren onzeker, omdat ze denken dat ze er op een bepaalde manier uit moeten zien, of zich op een bepaalde manier moeten gedragen. Ze ondervinden hoe ze vanuit hun eigen gevoelens en gedachten met deze ervaringen kunnen omgaan. Vaak hebben ze een dubbel gevoel, omdat ze aan de ene kant niet helemaal aal de verwachtingen van anderen kunnen voldoen en aan de andere kant niet aan de eisen die ze zichzelf hebben gesteld. Dat komt doordat ze de mogelijkheden daarvoor nog niet hebben ontwikkeld. Aanpassen, acceptatie, mee willen doen en afwijzing spelen een belangrijke rol. Vaak denken jongeren er al te zijn, maar is daar ook de angst om iets vertrouwds, bijvoorbeeld het ouderlijk huis en kind zijn los te moeten laten. Het is ook verwarrend om te denken dat je volwassen bent, terwijl je weet dat je nog steeds begeleiding nodig hebt, omdat je het nog niet allemaal begrijpt.

Het is een zware periode waarin het maken van keuzes moeilijk is en sommigen hebben er moeite mee om te zien hoe hard de maatschappij kan zijn. Op school wordt veel druk uitgeoefend. Tentamens die belangrijk zijn bepalen hun toekomstige carrière. Jongeren die niet lekker in hun vel zitten raken door de stress het contact met hun lichaam kwijt. Ze vinden het moeilijk om ontspannen hun huiswerk te doen en zich goed te voelen. Daarnaast moeten ze tegenwoordig veel, niet alleen worden er prestaties verwacht op school, ook wordt er een lawine aan informatie en keuzemogelijkheden over jongeren uitgestort. De hele dag door kan men zich vermaken met televisie, computer, mobieltjes en de IPod. Er zijn jongeren die een druk leven prima aankunnen, maar er is ook een grote groep voor wie dat niet geldt. Veel jongeren verliezen door de grote mate van afleiding hun doel uit het oog en krijgen problemen in een steeds drukker wordende maatschappij. Stress uit zich vaak in lichamelijke klachten en een negatief zelfbeeld. Er kunnen klachten ontstaan zoals rusteloosheid, hoofd- en buikpijn zonder oorzaak en een slecht humeur. Ze worden hangerig en aanhankelijk, of vertonen veeleisend gedrag en worden continu geplaagd door een stroom van storende gedachten. Gedachten over vaak vervelende dingen die hij of zij niet kan loslaten en waar ze doodmoe van worden. Ze kunnen zich moeilijk afsluiten voor alle prikkels en zijn zich niet meer bewust van hun eigen lichaam. Het is dus van belang, dat jongeren zich bewust worden van zichzelf, de invloeden van buitenaf en de wereld waarin ze leven.

Yoga kan jongeren helpen d.m.v. bewustwording van lichaam en geest, ontspanning, ademhalingsoefeningen, meditatie en het doen van yogahoudingen (asana’s). Yoga helpt te ontspannen, te versterken en te versoepelen.

Uit wetenschappelijk onderzoek bij jongeren blijkt dat yoga positieve veranderingen in de geest teweeg kan brengen; door lichamelijke en geestelijke ontspanning ontstond ruimte in hun denken, waarop ze konden oriënteren op nieuwe mogelijkheden op het gebied van denken en handelen. Door de rust en helderheid van de yoga en de steun van de docente andere jongeren, werd het inzicht van het eigen denken en handelen bevorderd. Jongeren leerden de mate van afleiding te reduceren door concentratie op zichzelf. Yoga liet ze hun innerlijke beleving ontdekken en ruimte creëren in (probleem)situaties, om vervolgens vanuit rust tot een keuze te komen voor actie. Daar waar ze normaal gesproeken een blikje op de grond zouden gooien of reageren vanuit woede, konden ze door even stil te staan, hun gedachten ordenen, een positieve draai geven aan hun handelen. Yoga is in die zin belangrijk als techniek om bewustwording op gang te brengen, om positief gedrag aan te sturen. Om yoga toe te passen voor therapeutische doeleinden is afhankelijk van het kind, de keuze van de ouders en de therapeut.

De beoefening van yoga zorgt ervoor dat jongeren even niet vanuit de continue stroom van gedachten hoeven te handelen. Je denkt de hele dag en laat je de hele dag beïnvloeden door die gedachten. Bijvoorbeeld als je aan blije dingen denkt word je blij, als je aan zorgen en problemen denkt word je depressief, als je aan dingen denkt die je boos maken, word je boos. Deze stroom van gedachten blijft de hele dag doorgaan en laat je jezelf er door beïnvloeden. Yoga zorgt ervoor dat je geest kalm wordt. Jongeren ervaren buiten de les meer rust door zich hier op te concentreren. De truc is om niet continu naar je gedachten te luisteren. Door je aandacht richten op je ademhaling, op je lichaam (lichaamsbeweging of lichaamshouding) komt er rust in je hoofd. Je gedachten kunnen zijn voor wat ze zijn, zonder te handelen leer je langzaam je geest kennen. Meditatie helpt om op afstand naar gedachten te kijken.

Yoga op het voorgezet onderwijs OSG Singelland te Surhuisterveen

Jaarlijks geven we 6 weken achter elkaar les aan de 4e jaars leerlingen van het voorgezet onderwijs OSG Singellland te Surhuisterveen. We richten op het toepassen van yoga in het dagelijks leven, in het leren omgaan met stress, bij slapeloosheid, bij negativiteit, frustraties enz. Tevens richten we ons op het focussen en ontspannen bij toetsen en examens.

Wat doen we:

 • Ademhaling: Het bewust worden en toepassen van de ademhaling (in moeilijke situaties, bv. bij toetsen of een examen of voor het slapen gaan) – wat is een ontspannen ademhaling en hoe kan mij dat helpen?
 • Ontspannen en bewustwording hele lichaam (met name voor het slapen, spanning loslaten) – meditatiesbodyscan
 • Lichaamshouding
 • Zonnegroet
 • Beginnerscursus voor het hele lichaam en geest
 • De dansende krijger flow voor kracht en zelfvertrouwen
 • Mandala – samen een mandala creëren, verbinden en stimuleren van samenwerken op een leuke en leerzame manier

Wil jij ook met jouw school of klas een workshop organiseren. Of vind je het leuk om met vrienden een workshop te volgen? Informeer naar de mogelijkheden!